Mariaus Steponavičiaus ūkyje auginami paukščiai lesinami UAB „Joniškio grūdai“ gaminamais lesalais. Tai ilgalaikę gamybinę patirtį turintis lesalų gamintojas, kurio produktais lesinti auginamus paukščius rekomenduoja Marius Steponavičius. Šių lesalų galima įsigyti mūsų ūkyje.

Paukščių auginimo sėkmę lemia tinkamos auginimo sąlygos, patys sveiki paukščiai ir lesinimas. Paukščiams būtina užtikrinti reikiamą aplinkos temperatūrą, gerą vandens kokybę, apšvietimą, optimalią oro ventiliaciją, tinkamai parinkti paukščių laikymo tankį. Prastos kokybės lesalų naudojimo rizika – mažesnis paukščių išgyvenimo rodiklis, prastesnis vystymasis bei augimas. Visa tai lemia prastesnę mėsos kokybę arba žemesnį dėslumą.

UAB „Joniškio grūdai“ specialistai, sukaupę ilgametę gamybos patirtį, yra sukūrę visaverčius lesalus KOMBI ir juos rekomenduoja paukščių augintojams. Lesalai pasižymi išskirtine kokybe:

– lesalai subalansuoti pagal 40 kokybinių rodiklių taip, kad pilnai atitiktų paukščių augimo fiziologinius poreikius (masės augimą, kiaušinių dydį ir t.t.);
– lesalų gamybai naudojamos tik rinktinės aukščiausios kokybės žaliavos (kviečiai, kukurūzai, soja, augalinės kilmės aliejai ir t.t.);
– griežtai kontroliuojama gamybos eiga – pirmiausiai laboratorijose tikrinama žaliavų kokybė, po to tikrinami pagamintų lesalų parametrai – ar gautieji atitinka numatytus.

Asortimentas

Visaverčiai lesalai viščiukams, auginamiems mėsai (broileriams), priklausomai nuo viščiukų amžiaus, skirstomi pagal šiuos lesinimo periodus:
– Pirmas auginimo periodas nuo 1 iki 10 dienų (kritinis auginimo periodas, kurio tikslas – optimalus vidaus organų ir kaulų augimas);
– Antras auginimo periodas nuo 11 iki 28 dienos (pagal amžių pritaikyta lesalų sudėtis sveikatingumui ir optimaliam priesvoriui užtikrinti).
– Auginimo pabaigos periodas nuo 29 iki skerdimo (pagal amžių pritaikyta lesalų sudėtis – maksimalus priesvoris su minimaliomis lesalų sąnaudomis). 

Visaverčiai lesalai pakaitinėms vištaitėms, priklausomai nuo vištaičių amžiaus, skirstomi pagal šiuos lesinimo periodus:
– Startinis periodas nuo 1 iki 28 dienos (startinis kaulų karkaso ir vidaus organų vystymasis);
– I-as augimo periodas nuo 29 iki 70 dienos (tolygus raumenų, plunksnų vystymasis); 
– II-as augimo periodas nuo 71 iki 112 dienos (virškinamojo trakto paruošimas intensyviam dėslumo periodui).

Visaverčiai lesalai suaugusioms vištoms dedeklėms – skirti viso dėjimo periodui, siekiant gauti 315-320 kiaušinių per metus. Lesalus sudaro visos būtinos maisto medžiagos kokybiškam kiaušiniui ir produktyviam paukščio sveikatingumui užtikrinti. 

Visaverčiai lesalai kalakutams, priklausomai nuo kalakučiukų amžiaus, skirstomi pagal šiuos lesinimo periodus:
– Startinis periodas nuo 1 iki 4 savaitės (kritinis auginimo periodas, geras startas vidaus organų ir kaulų vystymuisi).
– I-as auginimo periodas nuo 5 iki 8 savaitės (tolygus kaulų ir raumenų masės augimas);
– II-as auginimo periodas nuo 9 iki 12 savaitės (pagal amžių pritaikyta lesalų sudėtis, maksimalus priesvoris su minimaliomis lesalų sąnaudomis);
– Auginimo pabaigos periodas virš 14 savaičių (pagal amžių pritaikyta lesalų sudėtis, maksimalus priesvoris su minimaliomis lesalų sąnaudomis). 

Visaverčiai lesalai ančiukams, žąsiukams, suaugusioms žąsims ir antims subalansuoti pagal amžiaus ir produktyvumo periodus.